Zajęcia muzyczne cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży w różnym wieku. W przypadku zajęć gordonowskich, są to zajęcia dedykowane dla najmłodszych odbiorców, a zatem głównie dla dzieci do drugiego roku życia, choć w takich zajęciach mogą uczestniczyć także starsze dzieci, które mają problem z dykcją lub z szeroko pojęta komunikacją werbalną, oraz kobiety w ciąży – naukowcy potwierdzają, że dziecko pozostające w łonie matki może odbierać dźwięki docierające do niego ze świata zewnętrznego.

Zajęcia gordonowskie to forma zajęć umuzykalniających dla najmłodszych dzieci, których podstawowym celem jest praca nad mową i dykcją, a pośrednio także nad lepszym rozumieniem muzyki, zdolnością do improwizowania i kreatywnego podejścia do wszelkich kwestii związanych z muzyką, z poszukiwaniem nowych brzmień i rytmu, ze śpiewem włącznie. Dzieci uczestniczące w tego typu zajęciach szybciej zaczynają mówić, a sama mowa nie sprawia im większych problemów - nie mają problemów z dykcją. Takie dzieci chętnie śpiewają, rytmizują, wykazują się także większą zdolnością koncentracji, co może okazać się niezwykle ważną cechą w ich przyszłym rozwoju. Zwiększenie zdolności do koncentracji to niezwykle ważny element tego typu zajęć. Według naukowców i pedagogów, zajęcia gordonowskie wspomagają także rozwój tych obszarów mózgu dziecka, które w bezpośredni sposób związane są z kreatywnością, zdolnościami językowymi czy umiejętnością improwizacji.

W zajęciach gordonowskich mogą uczestniczyć wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym. W zajęciach dla najmłodszych dzieci – do drugiego roku życia – uczestniczą również rodzice dzieci, którzy za pomocą śpiewu i podstawowych instrumentów tj. dzwoneczki, tamburyny czy grzechotki, pomagają w stymulowaniu rozwoju muzycznego swojego dziecka. W większych ośrodkach miejskich tj. Warszawa, zajęcia gordonowskie prowadzone są również dla kobiet w ciąży. Chodzi w tym przypadku o oswajanie dziecka z różnego rodzaju dźwiękami już na etapie prenatalnym, co pozwala nie tylko wyciszyć się dziecku i jego mamie, ale co także w dużym stopniu wpływa na przyszłe zdolności muzyczne i językowe takiego dziecka.

Najważniejszym elementem zajęć umuzykalniających jest śpiew, który w bezpośredni sposób wiąże się z innymi środkami komunikowania się tj. mowa, gesty, słuchanie, a nawet czytanie czy pisanie. Dzieci uczestniczące w tego typu zajęciach na ogół nie mają najmniejszych problemów z nauką czytania i pisania, dobrze radzą sobie również z nauką języków obcych, a także ze śpiewem i innymi zajęciami wymagającymi dużej kreatywności.