Integracja sensoryczna to pojęcie, pod którym kryje się umiejętność prawidłowego odbierania i interpretowania przez mózg informacji płynących ze wszystkich zmysłów, jakimi dysponujemy (między innymi: wzrok, słuch, równowaga, dotyk). Zazwyczaj nie jesteśmy nawet świadomi jak bardzo skomplikowany jest to proces. To, że czujemy jakiś smak czy zapach, czy że potrafimy rozpoznać jakiś przedmiot wyłącznie za pomocą dotyku, wydaje się nam oczywiste. Jednak nie u wszystkich ludzi tak jest - niektórzy z nas cierpią bowiem na różnego rodzaju zaburzenia integracji sensorycznej. Zaburzenia takie w olbrzymim stopniu utrudniają normalne funkcjonowanie.

Integracja sensoryczna rozpoczyna się w okresie płodowym i trwa do mniej więcej siódmego roku życia dziecka. W zrozumieniu na czym konkretnie polega proces integracji sensorycznej pomaga przedstawienie jej podziału na cztery poziomy. Poziom pierwszy, podstawowy to rozwój percepcji wrażeń (dotyk, wzrok, słuch i tym podobne), poziom drugi z kolei to między innymi umiejętność zaplanowania ruchu i koordynacji ciała. Poziom trzeci to na przykład precyzyjniejsza percepcja wrażeń dotykowych i wzrokowych czy umiejętność percepcji przestrzeni, a poziom czwarty wreszcie to chociażby umiejętność czytania, pisania, liczenia czy myślenia abstrakcyjnego. W przypadku większości dzieci proces integracji sensorycznej zachodzi naturalnie w trakcie typowych aktywności. W przypadku jakichkolwiek zaburzeń, które objawiają się między innymi problemami w rozwoju, nauce czy zachowaniu dziecka, konieczne bywa jednak dodatkowe stymulowanie tego procesu. Można tego dokonać w ramach terapii integracji sensorycznej.